O NAS

Działamy na rynku spotkań od ponad 30 lat. Oferujemy więcej niż tylko organizację  konferencji, zjazdów, kongresów i spotkań edukacyjnych. Jesteśmy z Państwem na każdym etapie przygotowań i realizacji. Z równą starannością i zaangażowaniem podchodzimy do wszystkich postawionych nam zadań. Żaden z projektów nie jest dla nas za duży, ani zbyt mały.

CO ROBIMY?

Jeśli powierzą nam Państwo swoje wydarzenie, zadbamy o:

 • Miejsce wydarzenia – w znalezieniu idealnego miejsca na przeprowadzenie spotkania. Podejmiemy współpracę i negocjacje z obiektem i dopilnujemy każdego szczegółu;
 • Identyfikacja wizualna wydarzenia – opracujemy spójną i kompletną identyfikację wizualną wydarzenia obejmującą plakaty, programy, stronę internetową, identyfikatory, banery, reklamę w miejscu wydarzenia itd.;
 • Strona internetowa – stworzymy dedykowaną stronę internetową wydarzenia;
 • System rejestracji – posiadamy swój autorski system rejestracji uczestników, który dostosujemy do danego wydarzenia;
 • Obsługa finansowa – skoordynujemy wpłaty uczestników oraz zajmiemy się wystawieniem i wysłaniem faktur. Po wydarzeniu przygotujemy szczegółowe rozliczenie wpłat;
 • Rezerwacje hotelowe – dzięki modułowi systemu rejestracji, uczestnicy mogą dokonać rezerwacji hotelowej poprzez formularz rejestracji;
 • System przyjmowania streszczeń – posiadamy autorski system zarządzania pracami naukowymi, który obejmuje: przyjmowanie streszczeń, recenzję on-line, automatyczną wysyłkę informacji o kwalifikacji prac, tworzenie książki abstraktów;
 • Certyfikacja – przygotujemy i złożymy wnioski certyfikacyjne INFARMA, MedTech oraz Polmed;
 • VIP – zorganizujemy podróż i pobyt zaproszonych wykładowców;
 • Sponsorzy – podejmiemy ustalenia i formalności ze sponsorami wydarzenia;
 • Multimedia – współpracujemy z profesjonalną firmą multimedialną, która zapewni Państwa wydarzeniu nowoczesną oprawę techniczną;
 • Wystawa firm – przygotujemy przestrzeń wystawienniczą wraz z planem technicznym i wyposażeniem;
 • Wydarzenia towarzyszące – zorganizujemy warsztaty, kursy, bankiety, koncerty itp.;
 • Elektroniczna sesja plakatowa – oferujemy rozwiązanie, które nie wymaga dużej ilości tablic oraz druku plakatów. Prace prezentowane są na kilku ekranach plazmowych, a system pozwala na wyszukiwanie i ocenę prac (według tytułu, autorów, numeru);
 • Obsługa recepcji – nasza wykwalifikowana obsługa zapewni dobre pierwsze wrażenie. Dzięki naszemu systemowi rejestracja 1 uczestnika zajmie nie więcej niż 16 sekund!;
 • Materiały konferencyjne – zaprojektujemy i skoordynujemy produkcję oryginalnych materiałów dla uczestników.

Oferujemy Państwu nasz autorski system rejestracji on-line i recepcji wydarzenia.  Dzięki rozbudowanym modułom, system usprawni zarządzanie takimi aspektami spotkania jak:

 • Strona internetowa – stworzenie dedykowanej strony internetowej wydarzenia;
 • Rejestracja uczestników on-line – stworzenie dedykowanego formularza rejestracji, zarządzanie listą uczestników;
 • Komunikacja z uczestnikami – możliwość tworzenia dedykowanych mailingów oraz wysyłki sms;
 • Usługi dodatkowe – zarządzanie dodatkowymi zamówieniami uczestników (np. kolacja, warsztaty, wycieczki, itp.);
 • Strefa Uczestnika – tworzenie indywidualnego konta uczestnika, dzięki któremu ma podgląd w szczegóły swojej rejestracji, ważne komunikaty itd.;
 • Obsługa finansowa – skoordynujemy wpłaty uczestników oraz zajmiemy się wystawieniem i wysłaniem faktur. Po wydarzeniu przygotujemy szczegółowe rozliczenie wpłat;
 • Rezerwacje hotelowe – dzięki odpowiedniemu modułowy systemu rejestracji, uczestnicy mogą dokonać rezerwacji hotelowej poprzez formularz rejestracji;
 • System przyjmowania streszczeń – posiadamy autorski system zarządzania pracami naukowymi, który obejmuje: przyjmowanie streszczeń, recenzję on-line, automatyczną wysyłkę informacji o kwalifikacji prac, tworzenie książki abstraktów;
 • Elektroniczna sesja plakatowa – oferujemy które nie wymaga dużej ilości tablic oraz druku plakatów.  Prace prezentowane są na kilku ekranach plazmowych, a system pozwala na wyszukiwanie i ocenę prac (według tytułu, autorów, numeru);
 • Raporty – możliwość tworzenia szczegółowych raportów rejestracji;
 • VIP – moduł umożliwiający bezpośredni kontakt z zaproszonymi gośćmi, przygotowanie indywidualnych ankiet pobytu oraz zarządzanie ich uczestnictwem;
 • Ankiety ewaluacyjne – przygotowanie oraz wysyłka ankiet;
 • System obsługi recepcji – szybki wydruk identyfikatorów, bieżące raporty obecności, monitorowanie wejść na salę/wydarzenia dodatkowe, wydruk certyfikatów;
 • Zapraszamy do kontaktu: info@systemy-rejestracji.pl

System dedykowany towarzystwom naukowym, umożliwiający sprawne zarządzanie nadesłanymi pracami:

 • Formularz nadsyłania streszczeń – przygotowany według wymogów klienta;
 • Strefa Recenzenta – wybrani przez Komitet Naukowy recenzenci mają dostęp do indywidualnego konta, gdzie znajdą informację o przydzielonych do recenzji pracach, formularzy recenzji oraz etapu oceny poszczególnych streszczeń;
 • System zarządzania streszczeniami – lista streszczeń z możliwością podglądu, grupowania, przydzielania do poszczególnych sesji, akceptacji/odrzucenia pracy, wysyłki spersonalizowanych wiadomości;
 • Tworzenie programu merytorycznego – automatyczne tworzenie programu poprzez przypisanie poszczególnych prac do sesji;
 • Tworzenie książki streszczeń – możliwość pobrania wszystkich streszczeń w formie gotowej do publikacji;
 • Elektroniczna sesja plakatowa - prace prezentowane są na kilku ekranach plazmowych, a system pozwala na wyszukiwanie i ocenę prac (według tytułu, autorów, numeru)

REFERENCJE

KONTAKT

Business Service GALOP Krystyna Gołąbek
ul. Ordona 7 lok. XIV, 40-164 Katowice

tel. 32 253 00 69, fax 32 609 83 33

NIP: 634-013-00-06
REGON: 278281124  Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu kontaktowania się ze mną w sprawach dotyczących oferty firmy Business Service Galop Krystyna Gołąbek